Allmän

Roundworm Tip

Roundworm Tip

Hästens rundmaskparasit är Parascaris equorum. Dessa ägg är mycket resistenta och allestädes närvarande i hästmiljöer. Praktiskt taget alla unga föl utsätts för rundormparasitism. Vid ungefär 10 månaders ålder har den unga hästen utvecklat immunitet och eliminerar i huvudsak den vuxna masken i tarmsystemet. Roundworms ses sällan i tarmkanalen hos vuxna hästar. Kliniska problem som är förknippade med rundormparasitism inkluderar underlåtenhet att frodas, diarré, dålig tillväxt, nedsatt prestanda, anemi, viktminskning och ökad risk för kolik. Man bör vara noga med att inte ge en ung häst som inte har maskats regelbundet en full dos av maskar, som kan döda alla maskarna samtidigt och blockera tarmarna.

För mer information, läs artikeln Equine Gastrointestinal Parasites.